Flotte anmeldelser
Over 20 års erfaring
Gratis fragt over 1500 kr
Gratis fragt over 1500 kr.
Nyhedsbrev
Kurv  

Ingen varer

DKK 0,00 Fragt / Buffer
DKK 0,00 Samlet

Kurv Check out

Planteavl

Høsten her i 2019 har på vores egn været fin og trods udfordrende vejr fik vi også tilstrækkeligt med solrige dage, så vi fik korn og halm godt i hus. På billederne herunder er Bjarne d. 23/8. netop ved at høste den sidste mark ( en fin havremark). Th. presser vi det sidste halm i rundballer d. 26/8. Dejligt at få det godt og tørt i hus.

       

Der drives i dag 120 hektarer med mange forskellige afgrøder såsom kløvergræs, lucerne, hvidkløver til frø, spelt, rug, vårhvede, triticale, havre, ærter, raps og diverse grøntsager.

Økologisk landbrug er en driftsform i bevægelse, idet der hele tiden er udfordringer og ting der kan gøres bedre. Der kommer ny viden fra forskning, praktisk erfaring og så videre. Disse og mange andre udfordringer er med til at gøre dagligdagen spændende.

Korn, kløvergræs, frø m.m.

Kløvergræs, lucerne og ærter er meget vigtige afgrøder i økologisk drift, idet de udnytter kvælstofoverskud fra luften og lægger det i depot som knoldbakterier på rødderne. Den efterfølgende afgrøde udnytter det oplagrede kvælstof, hvilket er vigtigt for udbyttet, da vi jo derudover "kun" anvender husdyrgødning til afgrøderne.