Flotte anmeldelser
Over 20 års erfaring
Gratis fragt over 1500 kr
Gratis fragt over 1500 kr.
Nyhedsbrev
Kurv  

Ingen varer

DKK 0,00 Fragt / Buffer
DKK 0,00 Samlet

Kurv Check out

Energi og miljø


Miljø og energi

Vi har her på Krogagergård en intention om at:

  • Minimere gårdens input af fossil energi
  • Udnytte vedvarende enrgikilder
  • Bevare/opbygge jordens kulstof m.v.

 Nedenfor beskrives nogle af de tiltag vi allerede har gjort: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 kw.Husstandsvindmølle

Vi bruger her på gården omkring 80.000 kw. om året. For nogle år siden gennemgik vi sammen med en energikonsulent gårdens forbrug og ud fra det planlagde forskellige tiltag. Det første skridt var udskiftning af nogle butiksfrysere og lave en samlet løsning med en enkelt større kølekompressor. Dette og andre mindre tiltag er lavet over de seneste år. En anden ting der virkelig kan gøre selvforsyningen større og mindske CO 2 udslippene er at udnytte de vedvarende energikilder. Derfor søgte vi først i januar 2009 Ringsted kommune om tilladelse til, at etablere en husstandsvindmølle. Ting og godkendelser tager af og til lang - lang tid. Det lykkedes dog sidst på sommeren 2012 at få alle godkendelser på plads. I november 2012 gravede vi ud og støbte fundament og d. 14. jan. 2013 blev en 25 kw. Viking husstandsvindmølle færdigmonteret og d. 21.jan. blev den færdigjusteret og startet. Denne vindmølle har med vores beliggenhed en estimeret årsproduktion på ca. 38.000 kw.

Den er således nu godt igang og suplerer fint gårdens elforbrug. Lørdag d. 26. jan. 2013 hvor vindstyrken er omkring 8 laver den faktisk lidt mere end gårdens forbrug.

Hen over efteråret 2013 mærkede vi for alvor at der er energi i vinden på flere fronter. Vindmøllen klarede stormene fint og producerede faktisk godt med energi hen over efteråret. Der er stor variation fra dag til dag, men i december 2013 lavede møllen ca. 2/3 af gårdens elforbruget. På årsplan er forventning ca. 50 % af gårdens samlede forbrug skal kunne dækkes af vindmøllen.

Vi vil derfor have et vågent øje med produktion og forbrug og forsøge, i nogen grad at tilpasse forbruget ved f. eks. At starte kornvalser o.lign. i blæsende vejr og lave rigeligt, så der kan spares lidt i stille vejr.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapsolie til energi

En del af traktorernes dieselforbrug erstattes af rapsolie, som vi presser af den raps vi selv dyrker og restproduktet rapskagerne anvendes som proteinfoder til vores dyr og erstatter således indkøbt soyaskrå. Ikke alle dieselmotorer egner sig lige godt til, at køre på rapsolie, men de lidt ældre Valmet og Fiat traktorer vi har kører uden problemer på en blanding m. 2/3 diesel og 1/3 rapsolie. De ville faktisk kunne køre på 100 % rapsolie, såfremt vi monterer et ekstra filter og brændstofforvarmer. Vi har dog ikke nok rapsolie til at køre alene på det, så indtil videre blandes det med dieselolie. De mere højteknologiske dieselmotorer er lidt mere kritiske overfor brændstoftypen.

Østersøen er stækt truet og p.g.a. forurening er mange fisk derfra ikke egnet til menneskeføde. Det er baggrunden for et fælles ( BERAS ) projekt, hvor mange af Østersø landene deltager. I Danmark er der bl.a. udpeget 3 Økologiske demonstrationsgårde, såkaldte ERA gårde, hvor Krogagergård er den ene.

Det er hensigten at projektet skal være med, at synliggøre hvordan der faktisk kan drives landbrug og fødevarefremstilling med et minimalt klima aftryk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektet

BERAS Implementering er et treårigt EU-projekt (2010 - 2013) med deltagelse af alle 10 lande i Østersøregionen samt Norge. Blandt partnerne er ministerier, regionale og lokale myndigheder, universiteter og forskningsinstitutter, ngo'er og erhvervslivet.

BERAS Implementeringer et økologisk alternativ for en bæredygtig og blomstrende udvikling i Østersøregionen. Målet er at etablere økologiske recirkulerings-landbrug (Ecological Recycling Agriculture - ERA bedrifter). Ved at forbinde ERA gårde med de andre aktører i fødevarekæden - forarbejdningsvirksomheder, distributører og forbrugere og med støtte fra regeringer og myndigheder, universiteter og forskningsinstitutioner, erhvervslivet og ngo'er, vil vi skabe fuldt integrerede eksempler på lokale bæredygtige fødevaresammenhænge. Sådanne eksempler vil blive etableret i alle partnerlande - BERAS Implementerings Centre (BIC). De vil fungere som demonstrationscentre og forhåbentlig inspirere andre lignende initiativer.

For yderligere oplysninger om projektet henvises til www.beras.eu og den medfølgende

BERAS Implementering Network Informations Pakke.

Beras fil