Flotte anmeldelser
Over 20 års erfaring
Gratis fragt over 1500 kr
Gratis fragt over 1500 kr.
Nyhedsbrev
Kurv  

Ingen varer

DKK 0,00 Fragt / Buffer
DKK 0,00 Samlet

Kurv Check out

Så genåbner Krogagergård slagteren

Det er med stor fornøjelse at jeg kan byde jer alle velkommen, til min snart færdige butik.
Jeg holder åbent hus og byder alle velkommen til at se den nye butik

Lørdag d. 7. september kl.10:00 -15:00 

På glædelig gensyn

Mvh
Anton Edholm 

 

Nyheder!

 Kære Kunder

Glæd jer. - det gør vi.

Der vil her på Krogagergård igen kunne  købes dejligt økologisk kød fra vores ungokser, frilandsgrise m.v.

Vi har netop lejet gårdbutik, slagterafdeling og webshop ud til Anton Edholm, der tidligere har været ansat her som slagter. Vi kender Anton som en behagelig, imødekommende og ærlig person, så vi ønsker og tror på, at det bliver et rart sted at være kunde.

Inden længe vil Anton her på siden informere mere præcist om hvornår han er klar til at åbne, hvordan han vil gribe det an osv. Lige nu er butikken ved at få et nyt look med maling nyt inventar m.v. Antons kæreste helle har et godt blik for indretning, så det bliver helt sikkert rigtig godt. 

Vi fortsætter med landbrugsdelen her på Krogagergård og derfra vil vi løbende orientere lidt om hvad der foregår. Alle dyrene går jo for tiden ude og nyder det på dejlige græs og naturarealer forskellige steder i den Midtsjællandske natur. Vores rugmarker er meget tæt på, at være høstmodne, så mejetærskeren er vi ved at gøre helt høstklar. Om vejret vil bliver starter vi om et par dage, men kommer der .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ikke al nyt er godt nyt.

Vi indledte 1. sep. Et glidende generationsskifte med Ronni Bach, som fra den dato overtog driften af gårdbutik og afsætning på en 5 årig aftale, hvor vi beholder landbruget og leverer dyr til Ronni. Vi havde en god fornemmelse og han gav udtryk for, at have mange af de samme holdninger til tingene som os, men virkeligheden har været en helt anden, både hvad angår at servicere kunder, betale os og div. leverandører. For at gøre en lang historie kort, så er Ronni Bach nu erklæret konkurs med virksomheden, hvilket betyder at der nu er kurator på. Samarbejdet med Ronni Bach har for os været en rigtig dyr og udfordrende oplevelse og det viser sig desværre at han også tidligere har været hovedperson i flere andre bedrageri sager.

Vi skal naturligvis alle videre herfra. Vi ( Kirsten & Bjarne ) er midt i tresserne startede jo generationsskiftet for, at trappe lidt ned. Vi arbejder på at finde en holdbar løsning på forarbejdning og afsætningsdelen.

Det næste stykke tid vil det igen være os, Kirsten & Bjarne der sørger for gårdbutik og vareudbringning. der vil dog pt. udelukkende være mulighed for at levere frostvarer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herunder tv. Holistisk afgræsning, mdf. Nogle af Krogagergårds stude naturplejer på Saksfjed inddæmningen, th. Andre af Krogagergårds kreaturer naturplejer ved Gyrstinge Sø.

      

Justitsmord på drøvtyggerne

DEBAT: Nogle unge mennesker har sagt: ”Hej koklapper, hvorfor er du så glad for de køer? Hvad med al deres bøvsen og prutten som ødelægger klimaet?” Men hvad med lige at lytte til en gammel kvægbrugskonsulent et øjeblik? Det forekommer mig, at det ikke er koen, som er problemet, men det vi gør ved den.

 

Af: Thorkild Nissen, kvægbrugskonsulent hos Holistisk Økologi

Forskere på Aarhus Universitet har fundet frem til, at ét kilo oksekød har en negativ effekt på klimaet, der svarer til 19,4 kg CO2

Fødevareministeriet bruger det tal i ’Klimakogebogen’, som det har udgivet med det formål at ændre folks kostvaner i en mere klimavenlig retning. Tallet er et generelt tal for kvæg. De samme forskere har sidenhen differentieret belastningen på forskellige opdrætsmetoder og fundet frem til, at intensivt staldfodrede kalve har en klimabelastning, der er ¼ af eksempelvis kødkvæg, som afgræsser naturarealer. 

Konklusion: spis mindre oksekød og vælg intensivt opdrættet staldfodret kvæg frem for ekstensivt græsfodret kvæg.

Thorkild Nissen

Anbefalingen står i skærende kontrast til amerikansk forskning, som konkluderer, at klimabelastningen ved intensivt slutfedede kalve er 9,6 kg CO2/kg kød, imens den for ekstensivt græsfodrede kalve, som slutfedes på holistisk afgræsning, er -6,7 kg CO2/kg kød. Og ja fortegnet er rigtigt – netto er græsfodrede kalve en klimagevinst.

Den afgørende forskel mellem forudsætningerne for regnestykket hos de to forskerhold er, at amerikanerne medregner den kulstofopbygning i jorden, som køerne indirekte er årsag til. Holistisk afgræsning har resulteret i en kulstofopbygning på 3,6 ton kulstof/ha/år (svarer til 11,8 ton CO2).

 

Kulstofcyklusen er kommet i ubalance, og det er menneskeskabt. Vi har forrykket den ved at overforbruge af de to reservoirer - fossilt brændstof og humus - som er i jorden.

Historisk er der flere eksempler på justitsmord på uskyldige dyr:

Mao beordrede i 1958 kineserne til at aflive spurvene, fordi de spiste af kornet på markerne. Det resulterede i hungersnød de efterfølgende år, fordi kornet blev angrebet af skadegørere, som spurvene tidligere havde spist.

Allan Savory var sidst i 60'erne ansvarlig for, at 40.000 elefanter blev skudt, fordi han troede, at de var skyld i ørkendannelse i nationalparkerne. Men ørkendannelsen blev kun værre af dette. Heldigvis var Savory i stand til at reflektere, han satte sig ned og studerede de vilde græsseres naturlige afgræsningsmønstre i Serengeti Nationalpark. Han efterlignede det og kom til at stå fadder til holistisk afgræsning. Som har vist sig at være i stand til at vende udviklingen i nationalparkerne og genopbygge humusindholdet i jorden.

Kulstofcyklusen er kommet i ubalance, og det er menneskeskabt. Vi har forrykket den ved at overforbruge af de to reservoirer - fossilt brændstof og humus - som er i jorden. Og overfyldt de reservoirer, som er i luften og i havene. Og nu står vi med 409 ppm i en atmosfære, som højst kan klare 350 ppm, hvis vi skal undgå uheldige klimaforandringer.

Der er opsat internationale mål for at ophøre med at bruge fossilt brændstof, men selvom vi gør det den dag i morgen, så står vi stadigvæk med 50-100 ppm CO2 i luften, som vi skal have fyldt ind i et andet reservoir.

Det gode budskab er, at vi kan lagre det i jorden med en meget naturlig proces, som ikke kræver investeringer i dyre anlæg og teknik, og som samtidig gør jorden mere frugtbar. I de sidste to hundrede år, har vi gjort det modsatte og halveret jordens kulstofpulje på grund af den måde, vi har drevet industrielt landbrug. Det gør vi stadig, og det kræver et paradigmeskifte i forskningen og landbruget, at lagre kulstof i jorden i stedet for at forbruge kulstof. Hvis vi kan regenerere den dyrkede jords kulstofindhold, har vi bundet det CO2, der er for meget i atmosfæren.

Fotosyntesen beskriver, hvordan kulstof i form af gasarter i atmosfæren omdannes til kulstof i form af sukkerstoffer i planter. Jo mere fotosyntese, des mere CO2 kan omdannes til sukker, og jo mere kan vi høste eller afgræsse. Det er godt for landmandens økonomi, men vi har ikke fået bundet kulstof i jorden endnu. Sukkeret bliver til CO2 igen, når vi eller dyrene spiser sukkerstofferne. Hvis det skal lagres varigt i jorden, skal det omdannes til en stabil kulstofforbindelse i form af humus.

Det kan ske på to måder:

Der efterlades plantebiomasse i form af rødder, planterester eller gødning. Noget af biomassen kan omdannes til humus, men langt det meste – 90 pct. - bliver til CO2 igen, når det nedbrydes.

Den anden måde er, at planterne udveksler sukkerstoffer med næringsstoffer i en symbiose med mikroorganismerne i jorden. Og mikroorganismerne er i stand til at danne varige kulstofforbindelser i form af humus. Denne proces er langt mere effektiv og ikke forbundet med så stort et tab.

Hvis man samtidig er i stand til at høste meget sollys og skabe et rigt mikrobielt liv i jorden, er forudsætningerne for at omdanne CO2 til humus til stede.

Græs er uden sammenligning den landbrugsafgrøde, som kan generere mest fotosyntese. Den har en stor bladmasse, er grøn meget store dele af året, kan vokse i flere forskellige lag så den modtager sollys i flere niveauer og behøver ikke at blive pløjet om. Samtidig kan græsmarker lave et tæt og dybt rodnet, som er ideelt til at udveksle næringsstoffer og sukkerstoffer med mikroorganismerne i jorden. Græsmarker, som plejes rigtigt, kan regenerere topjorden og lagre mange ton kulstof/ha om året.

Den fremherskende græsmarksstrategi i Danmark med omlægning hvert 2-3 år, hyppige slæt, artsfattige græsmarksblandinger og afgræsning i reguleret storfold er imidlertid ikke optimal i forhold til at høste meget sollys og skabe gode forhold for mikroorganismerne.

Holistic grazing, Intensive rotationel grazing, Mob-grazing, Planned grazing - Kært barn har mange navne. Den danske betegnelse er 'holistisk afgræsning'. Den bryder på flere områder med økologiske dogmer.

 

Korn, majs, soja og kraftfoder er ikke naturligt foder for drøvtyggere, og dyrkningen af disse har et negativt klimaaftryk.

Græsmarkerne indgår ikke i et sædskifte, men er i princippet evige græsmarker, som ikke lægges om. Det skaber et stabilt miljø for mikroorganismerne og sparer landmanden for en masse penge og diesel til at lægge markerne om. Traditionelt vil man forvente et aftagende udbytte med årene, men det er ikke tilfældet - tværtimod.

Der kan veksles imellem slæt og afgræsning, men det er ikke en forudsætning. Malkekøer flyttes en til flere gange om dagen og kommer ind på et lille areal/ko med veludviklet græs, der er 25-60 dage gammelt. Herefter får græsset fred til at lave fotosyntese og er fuldt restitueret inden køerne kommer ind på det samme areal igen. Og gødningen er fuldt omsat, så der ses ikke vraggræs omkring gødningsklatterne.

Det prioriteres at udså artsrige græsblandinger med stor variation i tidlighed, højde, bladmasse, roddybde og egenskaber, så der kan etableres et tæt bladdække så mange af årets dage som muligt og et tæt og dybt rodnet.

Formålet med holistisk afgræsning er at høste så meget sollys som muligt og omdanne CO2 til sukkerstoffer, der kan danne plantevækst og humus.

Mennesker og andre enmavede dyr kan ikke omsætte græs, og her kommer drøvtyggerne ind i billedet. Parallelt med jordbiologien er det et rigt mikrobielt liv i drøvtyggernes vom, som giver dem en unik evne til at nedbryde græsset og herefter udnytte næringsstofferne. 

Faktisk kan de leve udelukkende af græs og er skabt til det. Korn, majs, soja og kraftfoder er ikke naturligt foder for drøvtyggere, og dyrkningen af disse har et negativt klimaaftryk.

Men i moderne konventionelt kvægbrug består under ¼ af malkekøernes foderration af græsmarksprodukter. Økologerne bruger mere græs, men stadigvæk består halvdelen af en økologisk malkekos foderration af andet end græsprodukter, og hovedparten af det græs, en økologisk malkeko æder, har den ikke hentet selv.

Økologiske dogmer om sædskifte, ’kløvergræs som motor’ og afgræsning i reguleret storfold er i spil. Fokus skal rettes imod at fodre mikroorganismerne i jorden, så de kan regenerere jordens frugtbarhed og forsyne planterne med næringsstoffer.

Hvis vi lukker drøvtyggerne ud af staldene, fodrer dem med deres naturlige foder, sætter ploven på loftet og tænker på at maksimere høsten af solskin, før vi tænker udbytter og tilvækst, så kan drøvtyggerne hjælpe os med at få bundet drivhusgasser fra atmosfæren som humus i jorden.

Så fortsæt bare med at drikke mælk og spise rødt kød, men efterspørg græsfodrede produkter.

2018 har på mange måder skrevet sig ind i historien. Den varme tørre sommer og klimaproblematikken er blot et par af tingene. Til det første må vi blot konstatere, at naturen er forunderlig og istand til, at klare sig blot vi ikke generer den for meget. Vi oplevede godt nok en mindre høst, men hvor der gennem mange år har været varieret sædskifte, anvendt husdyrgødning og grøngødning, har høsten absolut ikke været katastrofal. Derudover har bedre priser opvejet en del. Det helt imponerende var, at da regnen kom oplevede vi nærmest eksplosiv vækst hen over efteråret, så der blev rigtig fin efterårsgræsning og høst af vinterfoder. Blomsterstriber og andet der var gået i dvale i tørkeperioden tog også revance, så flot ud og faktisk var temperaturen tilpas høj til, at bier og div. insekter sværmede omkring.

Herunder tv.En blomsterstribe på Krogagergård sensommer 2018, th. Nogle af gårdens kreaturer "går tur langs stranden" ( Saksfjed på Lolland).

          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nytårs hilsen ved overgangen til 2019 

Helt lokalt her på Krogagergård er der også i 2018 skrevet historie, idet vi har startet et generationsskifte. Tankemæssigt har det været undervejs længe og for et års tid siden, fik vi på papir konkretiseret vores ønsker og hvordan vi når dertil. Det har siden ført til at vi mødte Ronni og da han vægter mange af de samme ting som os, har vi lavet en 5 årig aftale som inbebærer, at Ronni sammen med personalet står for forarbejdning, gårdbutik og salg iøvrigt. Det hele foregår i en glidende overgang, som vi forventer er helt på plads i beg. af det nye år. Vi ( Kirsten & Bjarne ) har stadig landbruget, bor på gården passer markerne og leverer dyr til gårdbutikken. Et samarbejde som vi alle glæder os meget til, ligesom vi forventer at få lidt mere fritid. 

Vi vil hermed gerne sige tak for samarbejdet i året der er gået. Den tætte kontakt med dig som forbruger betyder og har betydet meget for os og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i det nye år. Nu med den ændring at det er Ronni med Anton og Susanne der står for forerbejdning, butik og afsætning og os ( Kirsten & Bjarne ) nu "kun" landmænd. Vi er alle, også fremadrettet meget 

Vi ønsker jer alle et Rigtig Godt Nytår!

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vi har udvidet vores åbningstider op til jul 

Fra mandag den 17. dec til og med lørdag den 22. dec. 2018 har vi åbent i

Gårdbutikken fra kl. 10.00 - 15.00 

I mellem Jul og Nytår har vi åbent den 28. dec. og den 29. dec. 2018 

fra kl.10.00 - 15.00Kom til Høstmarked: Kirsten og Bjarne på Krogagergård slår dørene op til hyggeligt Høstmarked søn. d. 2. sept. kl.10-16 med masser af aktiviteter og oplevelser for alle.

Gårdbeskrivelse
Siden 1995 har Kirsten og Bjarne drevet Krogagergård økologisk og glæden ved den driftsform er blevet større og større med årene. Alt kød forarbejdes af egen slagter og sælges fra gårdbutik og webshop direkte til forbrugeren.
På vores marker har det stor betydning at veksle mellem afgrøderne. Dels for at undgå sygdomme og skadedyr, dels for at skifte mellem afgrøder, der bruger og tilfører kvælstof. Det er også vigtigt at undgå, at ukrudtet tager overhånd. Derfor vælger vi afgrøder, der naturligt konkurrerer godt med ukrudtet samt harver for ukrudt.

Gårdens dyr
På gården har vi ca. 80 grise, ca. 200 stude, små kalve og ammekøer, 11 moderfår med lam, 70 høns, 1 geder, en hund og flere katte. Om sommeren er alle dyr ude på græs. Vores grise er ude hele året. Til dyrene anvendes foder fra egne marker hele året, og staldene er indrettet, så de bedst muligt tilgodeser dyrenes behov for plads til leg, lys og luft m.m. Alle dyr går naturligvis løse hele livet og sammen med andre artsfæller.

      

Program for dagen:
Kl. 9.30: Fælles Økobrunch (tilmelding nødvendig)
Kl. 10.00: Gården åbner for alle
Kl. 11 og 13.30: Guidet tur på gården
Kl. 11.30 og14: Traktortur til marker og dyr
Kl. 16: Farvel og tak for i dag

Særligt til Økodag
På Krogagergård vil der til Høstmarkedet være en Øko Brunch kl. 9,30 hvor du kan smage på gårdens mange produkter. Pris 120 kr., børn u. 10 år ½ pris. Tilmelding til brunch nødvendig senest d. 27. aug. på mail (bjarne@krogagergard.dk) el. tlf. (57 80 94 57).

    

Hvad kan du opleve til Økodag

-       Guidet rundtur på gården

-       Hils på gårdens dyr

-       Snak med landmanden og familien

-       Halmlegeplads for børn og voksne

-       Ponyridning for børn.

-       Boder, saft, filteværksted m.v.

-       Café med div. lækkerier, is, kaffe, øl og vand

-       Gårdbutik med salg af vores kød produkter m.m.

-       Guidet tur til nyanlagt natursø.

-       Øko Brunch (Kræver tilmelding!)

-       Der er gode muligheder for også, at cykle til gården ( ca. 12 km. fra Ringsted eller Sorø station.)

Der er handicapvenlige forhold på det meste af gården bl.a. toilet.

 

                                                                                

---------------------------------------------------------------- 

Fra 3. sep. starter vi et andet og helt nyt samarbejde her på Krogagergård. Vi bliver jo ikke yngre, så for at sikre at vores kunder også langt ud i fremtiden kan få økologisk og bæredygtigt kød m.v. fra Krogagergård, har vi netop indgået aftale med Ronni Bach.  Aftalen indebærer, at vi fremover i fællesskab vil tilbyde økologisk bæredygtige madvarer.

Vi, Kirsten & Bjarne ejer og driver fortsat Krogagergård med marker og dyr.  Ronni forpagter gårdbutik med tilhørnde forarbejdning, webshop,  kundebetjening m.v.

Vi vil naturligvis, og kan slet ikke lade være med, at hjælpe godt igang og medvirke til, at det gode forhold mellem kunder og Krogagergård, som har betydet rigtig meget for os, fortsætter. 

 Herunder: 3 glade mennesker glæder sig til fremtidigt samarbejde. (Ronni, Kirsten & Bjarne)

På høstmarkedet vil vi alle glæde os til, at se jer, vise vores økologiske landbrug, forarbejdning osv. frem, samt fortælle om fremtidige planer.     

Høsten af korn, ærter, hestebønner og halm har jo været let, at få i hus i år i det flotte solskinsvejr, både for os og maskinerne, der i en våd høst belastes væsentlig mere. Det er 2 - 3 uger tidligere end normalt og tørringen kan helt spares i år. Desværre mangler der, i forhold til et normal år ca. 25 % i udbytterne. Vi er så især i år glade for, at vores økologiske landbrug er så alsidigt og indtægterne kommer flere forskellige steder fra. 

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Vi vil benytte lejligheden til, at ønske alle en rigtig glædelig jul 2017 og håber den kan nydes i fred og ro med familie, venner, god mad osv. Den hyggelige julesne må vi nøjes med at tænke os til, men til gengæld væsentlig lettere, for dem der skal køre langt.

Gårdnissen, Der har taget imod hele dec.

Her på Krogagergård har december være rigtig dejlig travl. Vi mærker jo, at flere og flere sætter pris på, at julemaden ikke bare skal være økologisk smage godt, men vi oplever også mange gerne vil vide hvor dyrene kommer fra og hvordan de har haft det gennem opvæksten. Selvom vi har slagtet mange grise den sidste tid er det alligevel en større kabale der skal gå op for, at alle klan få lige den steg, julemedister osv. de gerne vil. Nogle få har også måttet prøve en anden type flæskesteg end den de er vant til, og hvem ved måske bliver det deres foretrukne næste år. En del har fået varelevering på en anden ugedag end normalt, da vi kun har en varebil,som har kørt stort set hver dag på det sidste. 

De bedste julehilsener.

Kirsten og Bjarne

Høstmarked søndag d. 3. sep. 2017 kl. 10 - 16

 

Nyt i år:  Fælles Øko Brunch kl. 9.30 med hovedvægt på gårdens mange produkter.

Pris 120 kr. børn u. 10 år ½ pris. Tilmelding til brunch nødvendig senest d. 25. aug. på mail (bjarne@krogagergard.dk) el. tlf. (57 80 94 57). 

 
 
gård Del på facebook

Velkommen til Høstmarked på Krogagergård med masser af hyggelige aktiviteter for både børn og voksne. Kom og oplev gården, tag med traktorvogn på guidet tur til marker og dyr eller en gåtur til Frøsmose Å m.m. Vi glæder os!

 
Dyr på gården
 • Kødkvæg
 • Grise
 • Får og lam
 • Høns og æg
 • Geder
 
Aktiviteter
 • Øko Brunch (Kræver forhåndstilmelding!)
 • Guidet rundtur på gården (kl. 11 og 13.30)
 • Snak med landmanden og familien
 • Traktortur til marker og dyr (kl. 11.30 og kl. 14)
 • Halmlegeplads for børn og voksne
 • Boder med trædrejning, saft, marmelade, filteværksted m.v.
 • Café med lækkert øko-mad
 • Gårdbutik med salg af vores kød produkter m.m.
 • Pixibøger til de mindste – så længe lager haves

Siden 1995 har Kirsten og Bjarne drevet Krogagergård økologisk, og glæden ved den driftsform er blevet større og større med årene. Alt kød forarbejdes af egen slagter og sælges fra gårdbutik og webshop direkte til forbrugeren.

På gården har vi ca. 80 grise, ca. 200 stude, små kalve og ammekøer, 20 moderfår med lam, 70 høns, 2 geder, en hund og flere katte. Om sommeren er alle dyr ude på græs. Vores grise er ude hele året. Til dyrene anvendes foder fra egne marker hele året, og staldene er indrettet, så de bedst muligt tilgodeser dyrenes behov for plads til leg, lys og luft m.m. Alle dyr går naturligvis løse hele livet og sammen med andre artsfæller.

På vores marker har det stor betydning at veksle mellem afgrøderne. Dels for at undgå sygdomme og skadedyr, dels for at skifte mellem afgrøder, der bruger og tilfører kvælstof. Det er også vigtigt at undgå, at ukrudtet tager overhånd. Derfor vælger vi afgrøder, der naturligt konkurrerer godt med ukrudtet samt harver for ukrudt.

Hvad kan du opleve?

På Krogagergård vil der til Høstmarkedet være masser af hyggelige aktiviteter for både børn og voksne. Tag bl.a. med på én af de to guidede rundture på gården eller traktorture ud til marker og dyr, der græsser længere væk fra gården. Der vil også være forskellige boder, for børn og voksne, hvor  nysgerrige sjæle kan filte uld og en dejlig halmlegeplads til børn og voksne. 

Vores 25 kw. husstandsvindmølle snurrer og laver nu en god del af gårdens strøm, og man vil kunne se og få diverse oplysninger om den. Gårdens café byder bl.a. på sandwich, pølser, is, kaffe, øl og vand.

Nyt i år:  Fælles Øko Brunch kl. 9.30 med hovedvægt på gårdens mange produkter.

Pris 120 kr. børn u. 10 år ½ pris. Tilmelding til brunch nødvendig senest d. 25. aug. på mail (bjarne@krogagergard.dk) el. tlf. (57 80 94 57). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foråret kommer ganske langsomt.  

Græsmarkerne skal gøres klar, stort set som græsplænen. Derfor benyttede vi de meget forårsagtige dage midt på ugen til, med Ukrudtharven at rive op i mos m.v. så græsset kan få "nyt liv" Især de ældre græsmarker har behov for, at få luft til rødderne og tyndet ud i mos m.v. Muldvarpene har haft det rigtig godt i denne meget milde vinter, så de mange muldvarpeskud blev samtidig jævnet. Når der igen kommer et par dage med sol og vind slutter vi græsmarksplejen af med en tromling, så de bliver jævne og småsten trykkes ned. 

       

Her hvor vejret vakler mellem vinter og vår, har vi sat kartoflerne til spiring med lys og varme, hvor de skal blive 3 - 5 uger, afhængig af hvornår foråret for alvor  kommer og græsmarken hvor de senere skal sættes er netop pløjet. Så tidspunktet for hvornår de skal i jorden afhænger af, hvornår foråret for alvor kommer.

Foråret er på vej, årets første 2 lam hos os blev født i onsdags. De er lidt forskellig i størrelse, men har det begge godt. Idag lørdag kom Mick fåreklipper og hjalp alle de voksne får af med vinterpelsen. Tidligere på ugen var han på Bornholm og klippe de 400 får der græsser omkring Hammershus, så vores 17 var ren lørdags afslapning for ham. Nu pelsen er væk er det tydeligere at se der er flere som skal læmme inden for kort tid og de små lam vil, nu hvor ulden er væk, have lettere ved at finde patterne.

       


Rigtig godt godt nytår.

Landbrugsmæssigt startede 2016 rigtig vådt, hvilket gav mange småsøer rundt  omkring på markerne. F.eks. blev en stor del af grisefoldene omdannet til sø, så vi måtte gradvis flytte indhegningerne til højere liggende arealer. Hen mod foråret normaliseredes det stille og roligt, så jordene faktisk var farbare og såklare til normal tid i begyndelsen af april. Kornmarkerne kunne godt have ønsket sig noget mere sol og sommer end det der kom, men græsmarkerne, hvor kreaturerne har været hele sommerhalvåret havde det til gengæld ganske udmærket med blandingen af regn og sol. Et år hvor et godt alsidigt økologisk sædskifte har vist sin styrke.

Et rekordstort areal på ca. 60.000 ha. er i år startet omlægning til økologisk drift, dels af økologer der udvider, dels kommer der en del nye til, hvilket vi glæder os over, selvom det ikke ligefrem er fra regeringen, at tilskyndelsen til at passe bedre på klima og miljø kommer fra. 

Kunder og besøgende har gennem året oplevet at vi har flere grise på markerne end tidligere år og kun få slags grøntsager. Vi har valgt at øge vores produktion af frilandsgrise, så vi stort set er selvforsynende til gårdbutikken / slagterbutikken og så til gengæld lade andre om grøntsagsproduktionen, dog undtaget asparges og kartofler, som vi stadig dyrker.

Flere gange i løbet af året, så alle årstiderne er med, har Krogagergård været indvaderet af en masse filmfolk, div. biler med rekvistter, sminke osv. idet DR fiktion har optaget en del scener her til filmen Arvingerne der bliver vist på TV her fra 1. januar. Det har været ganske spændende at opleve den slags optagelser bag kameraet, og de mange mennesker der er indvolveret, lige fra dem der laver kaffe, rydder op til instruktører, skuespillere m.m.

Herunder: Dels optagelser ved kalve i lade, dels i hønsegården.

       


Kom til til Økologisk Høstmarked her på Krogagergård.


   

Vi inviterer til Økologisk Høstmarked i weekenden 3. og 4. sep. kl. 10 - 16. Her kan man opleve et meget alsidigt økologisk landbrug og komme helt tæt på gårdens dyr, produktion af kød m.m.

- Til Økologisk Høstmarked kan hele familien tilbringe en sjov og lærerig sensommerdag på landet og både se, røre, lugte og smage på økologien. Man kan møde landmanden, der producerer de 

Vi har indrettet gårdspladsen til en sand markedsplads med forskellige boder sammen med nogle af vores økologiske kollegaer.

Der er mulighed for masser af oplevelser og aktiviteter, bl.a. kan nævnes:

 • Guidede rundvisninger til dyr m.v. på gården.
 • Traktorture til dyr og marker.
 • Bål og snobrødsbagning.
 • Børnene kan filte en bold o.lign.
 • Prøv at presse din egen æblesaft.
 • Halmlegeplads for børn og barnlige sjæle.
 • Hyggemusik på gårdspladsen.
 • Også mulighed for på egen hånd at gå på opdagelse af stier til mark og Å m.v.
 • Der er naturligvis også økologiske madboder, hvor der sælges lækkerier af egen produktion: Ribbensandwich, Biksemad, Fransk Hotdog, samt is kaffe og andre drikkevarer. Man er også velkommen til at medbringe sin egen madkurv.
 • Ekstra gode høstmarkedstilbud i gårdbutikken.

   

I weekenden d. 3.-4. september åbner over 80 økologiske landmænd over hele landet stalddørene og inviterer danskerne ud for at se, hvordan de økologiske dyr trives og hvordan produktionen af de økologiske grøntsager, bøffer, æg, mel, mælk og andre varer foregår. Det sker til Økologisk Høstmarked, hvor der er oplevelser for alle sanser. Økologisk Høstmarked hylder de gode råvarer og fejrer det lokale økologiske madlandskab.

 På Krogagergård holder vi Økologisk Høstmarked for 18. gang i år, fordi vi gerne vil give folk mulighed for at komme ud og opleve, hvordan den økologiske fødevareproduktion foregår. Vi har valgt at drive økologisk landbrug, fordi vi gerne vil undgå miljøskadelige stoffer i såvel produkter, som jorden vi efterlader, ligesom den faglige udfordring til stadighed gør det spændende.

 Et vindue til Danmarks øko-spisekammer

Økologisk Høstmarked er hele den økologiske branches fælles høstmarked, som arrangeres af Økologisk Landsforening sammen med de økologiske landmænd. Med markdrift, kødkvæg, kornproduktion, mælkeproduktion, frugt og grønt, får, geder og mange andre dyr er høstmarkedet et vindue til Danmarks økologiske spisekammer.

 For yderligere oplysninger:

Kirsten og Bjarne, Krogagergård, Ørnekildevej 22, 4173 Fjenneslev, tlf. 57809457 el. 40540457, mail: bjarne@krogagergard.dk , www.krogagergard.dk

_________________________________________________________________

I en tid hvor bl.a. miljøet og Økologisk Landbrug i det politiske flertal nærmest er fremmedord er det opløftende, at være blandt mange engagerede mennesker, der er dybt optaget af miljø og Økologisk landbrug. Netop hjemkomne fra Økologisk Landsforenings generalforsamling er vi stadig lidt "høje". Herunder lidt uddrag:

Økoformand i sin beretning - 50 procent af landbruget er økologisk om 25 år

320 økolandmænd, -virksomheder, køkkener og forbrugere er i disse dage samlet til generalforsamling i Økologisk Landsforening i Vingsted. Næstformand Mads Helms, der afløste en influenzaramt formand, indledte generalforsamlingen med at kræve ligestilling for økologisk landbrug og spåede samtidig, at 50 procent af dansk landbrug er Ø-mærket i 2040.

Formand Per Kølster måtte meddele forfald pga. sygdom til dagens generalforsamling i Økologisk Landsforening, og derfor var det næstformand Mads Helms, der fremlagde bestyrelsens beretning. 

Økologiens solide vækst i mark og marked var et centralt emne i Vingsted i dag, hvor danske økologer i Økologisk Landsforening i dag og i morgen er samlet til foreningens årlige generalforsamling. Formand Per Kølster forudså i sin beretning, fremlagt af næstformand Mads Helms, en fordobling af økologien over de kommende fem år, og at mere end 50 procent af landbruget er økologisk om 25 år.

- De økologiske landmænds markeder udgjorde en værdi på 11 milliarder kroner i 2015. Det svarer til en vækst på 52 procent, siden VK-regeringen i 2009 satte sit mål om en markedsdrevet fordobling af det økologiske landbrug. Økologisk Landsforening forventer, at det økologiske marked vil vokse til en værdi på 19 milliarder kroner i 2020. Markedsudvikling, afregningspriser, driftsresultater, de samfundsnyttige gevinster og omlægningsinteressen peger alt sammen i samme retning. Det kan betale sig at parkere marksprøjten, sagde Mads Helms.

Han efterlyste i samme ombæring en smidigere administration omkring omlægningsstøtte.

- Vi arbejder netop nu for at smidiggøre tilskudsordningen til økologisk arealstøtte, så landmænd, der går i gang med økologi, altid kan få to års omlægningstilskud, uanset hvornår de beslutter at gå i gang med økologien. Det nuværende datotyrani giver en træghed i omlægningen - til ulempe for miljøet, forbrugerne og markedet, sagde Mads Helms.

Efterlyser ligestilling

Økologernes næstformand gav også landbrugspakken et par kritiske kommentarer med på vejen og efterlyste ligestilling for økologiske landmænd samt tilpasning af EU’s landbrugspolitik for at få fair konkurrence og kredit for de offentlige goder som natur, rent drikkevand og frugtbare jorde, som de økologiske landmænd leverer.

- Vi kan naturligvis ikke være begejstrede for, at vores beskedne kvælstofforbrug og fravær af pesticider kan bruges til at øge forbruget andre steder som en følge af landbrugspakken. Hvis vi skal have fair konkurrence mellem økologisk og konventionelt landbrug og lade økologien være markedsdreven, så bør det konventionelle landbrug og dets forbrugere selv betale alle omkostninger ved at dyrke arealerne med mere gødning og pesticider. Der bør være ligestilling, og hver produktionsform og hvert landbrug må svare sine egne omkostninger. Økologer skal opleve, at de i EU’s landbrugspolitik er ”green by definition” sagde Mads Helms.

Der er lang vej til ligestilling, men næstformanden peger på to initiativer, der kan være en spæd start og gøre hverdagen lettere for økologer.

- Vi har en ambition om, at vi kan skabe forenklinger for økolandmænd. Vi arbejder for at økologien reguleres ud fra en selvstændig miljøregulering med afsæt i det økologiske regelsæt frem for i de konventionelle miljøudfordringer, som reguleringen tager udgangspunkt i i dag, sagde Mads Helms.

 ------------------------------- ------------------------------------------------------------------

 Vi håber der bliver udpeget en ny minister, som vil tage økologi og miljø mere alvorligt end den nu tidligere.

Økologien undervurderet i Landbrugspakken

Økologisk Landsforening mener, at økologisk landbrug har været et undervurderet virkemiddel i den oprindelige landbrugspakke.

- Økologerne gødsker mindre, end der er regnet med i planen. Dels udnytter økologerne ikke deres kvælstofkvote, dels er der 56.0000 ha, som er tilmeldt en ordning, hvor man kun må gødske op til 60 procent af den i forvejen lavere kvælstofkvote for økologiske arealer. Det er der ikke taget højde for i nogen af beregningerne, siger Per Kølster.

Konkurrenceforvridende pakke

Derudover mener han, at den oprindelige pakke skaber unfair konkurrence mellem konventionelle og økologiske fødevarer. Det konventionelle landbrug forventer en indkomststigning som følge af pakken, fordi de må gødske mere. Det er en stigning, som økologerne ikke får en andel af, samtidigt med at vækst i det økologiske areal er én af forudsætningerne for at lempe kravene til det konventionelle landbrug.

- Hvis vi skal have fair konkurrence mellem økologi og konventionelt landbrug og miljø-gennemskuelighed for forbrugerne, så bør det konventionelle landbrug og dets forbrugere selv betale alle omkostninger ved at dyrke arealerne med mere gødning og pesticider hektar for hektar. Hver produktionsform og hvert landbrug må svare sine egne omkostninger, og det er ikke tilfældet i Landbrugspakken, siger Per Kølster.

Konkrete forslag

Økologisk Landsforening foreslår bl.a., at der arbejdes på lettere adgang til risikovillig kapital, så flere landmænd kan komme i gang med økologi, at fordoblingsmålsætningen genindføres og suppleres af midler til faglig udvikling og kompetenceløft og et ekstra år med midler til Fonden for Økologisk Landbrug for at fastholde en markedsdrevet udvikling. Samtidigt ser foreningen gerne, at økologisk landbrug bliver et endnu stærkere N-virkemiddel ved at introducere et kulstofbindingskrav i økologibekendtgørelsen. Det vil også være godt for klima og biodiversitet. Endelig vil en indsats for at hjælpe jordfordeling på vej kunne skabe nye muligheder for at få mere økologi, tage lavbundsjord ud af drift og skabe ny natur.


Vi og en væsentlig del af landbruget er meget bekymrede såfremt, den nu omdiskuterede landbrugspakke bliver vedtaget. Herunder input fra Økologisk Landsforening:

Økologisk Landsforening efterlyser en ny landbrugspakke, der tager hensyn til både natur, miljø og landbrug

Det er ikke fair, at den kvælstof, de økologiske landmænd ikke udleder, bruges til at pynte på det dårlige kvælstofregnskab, som Eva Kjer Hansens landbrugspakke resulterer i. Sådan lyder meldingen fra Per Kølster, der er formand i Økologisk Landsforening.

Miljø- og fødevareministeren har bedt Aarhus Universitet revurdere udvaskningseffekten i rodzonen som følge af landbrugspakken, der fjerner kravet om efterafgrøder, fjerner randzoner og tillader gødskning på udvalgte arealer til det økonomisk optimale i det konventionelle landbrug. Resultatet er negativt, og for at kompensere for merudledningen fratrækkes resultatet af andre tiltag - blandt andet vækst i det økologiske areal.

- Dermed bliver det økologiske landbrug lige pludselig en del af løsningen på det konventionelle landbrugs selvskabte problemer med den alt for høje N-udledning til vores sårbare vandmiljø, uden at vi - som de konventionelle landbrug på de sårbare jorde - bliver kompenseret for det, og det synes vi faktisk ikke er rimeligt, siger Per Kølster.

I stedet efterlyser han en helt ny landbrugspakke, hvor der både tages hensyn til naturen, miljøet og landbrugets indtjeningsmuligheder.

- En ny pakke kunne for eksempel give landmændene bedre adgang til at lægge produktionen om til økologi, for den økologiske produktion er absolut en del af løsningen, fordi produktionen af højværdiprodukterne i den økologiske produktion både gavner landbrugets økonomi og miljøet, siger Per Kølster og tilføjer:

- Og hvis ministeren mangler en interesseorganisation, der kan komme med input til en ny pakke, så stiller vi os hjertens gerne til rådighed.

 Det er tilladt at citere denne artikel med kildehenvisning til Økologi & Erhverv.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nye forårsbebudere - Her til morgen d. 20. februar kom årets første 2 lam til verden. Herunder moderen med sine 2 små lam. De blev født da vi fodrede til morgen og inden en time var de så meget på benene at de havde fundet "spisekammeret". Her de første dage har de et lille afsnit for sig selv sammen med moderen. Når tilknytningen til moderen er helt på plads  kommer de ud til resten af flokken.

Få dage forinden d. 17. feb. sørgede fåreklipper Mick for at alle fårene blev befriet for vintererpelsen og i samme omgang fik de klippet "negle". Det gør det langt lettere for de nyfødte lam at finde patterne, når den lange uld er væk. De ser i starten helt nøgne ud, men i løbet af kort tid vil de være let dunede.

 

           

 

Se eller gense T V ØST udsendelsen Mad med Mads og David - Okseskank, der blev sendt d. 5. februar 2016.   www.tveast.dk

Mads og David

  
Mad med Mads og David - Okseskank

På Krogagergård ved Ringsted er kalve-besætningen en broget flok. Og det er hele ideen. Mads nupper en kalveskank med, som er fra en ungokse. Og David braserer den med svampe, æbler og kål. 

1 mellemstor skank

Lidt olivenolie til stegning

6 mellemstore løg

4 hvidløg

1 liter æblemost

Lidt frisk timian

 2 dl Fløde

4 scalotteløg

1 fed hvidløg

2 gulerødder

100 gr kejserhatte

olie til stegning

2 æbler

lidt grønkål

 

Start med at brune skanken. Giv den en stegskorpe på en god varm pande, med olivenolie. Læg skanken i en bradepande

 

Hæld æblemost op i panden og varm det hurtigt op, hæld det over skanken.

Tilsæt salt og peber, frisk timian

 Skræl løg og hvidløg og skær dem ud og læg rundt om kødet

 Steg ved 150 grader i ca. 3,5 - 4 timer. Efter en times tid tilsættes mere æblemost og skanken dækkes med stanniol. Skær kødet fra skanken

 Skræl  scalotteløgene og hak dem groft

Skær hvidløg  i skiver

Skær gulerødder i mellemtykke skiver

 

Rigtig godt godt nytår.

Her hvor året 2015 er ved at rinde ud vil vi benytte lejligheden til, at se en smule tilbage og samtidig forsøge at skue lidt fremad.  For os som økologiske landmænd er vejr og klima evig aktuelt og vi forsøger hele tiden at tilpasse afgrødevalg, såtidspunkter og dyrkningsstrategi iøvrigt, så vi bedst mulig kan udnytte de givne betingelser og begrænsninger. Rigtig spændende, for først bagefter ved vi præcis hvad vi burde have gjort.

Året startede stort set uden vinter, men et koldt forår gjorde at vi alligevel kom  langt hen inden der var tilstrækkelig med græs til dyrene. Tilpas med fugtighed hen over sommeren sørgede så til gengæld for at holde gang i væksten også midt på sommeren. Vintersæden vi såede i beg. af oktober er groet godt til. Det samme er ukrudtet, der p.g.a. det meget milde efterårsvejr også har det godt, så vi håber på noget barfrost, som kan få det meste frøukrudt til at fryse væk, men vi ved endnu ikke om det kommer.

Økologien er kommet for at blive. Det er vi mange der har vidst længe, men her først på året gik det også op for de store supermarkedskæder, hvor Coop var de første, der for at få flere øko forbugere indenfor valgte at sænke øko-priserne med hvad der svarer til momsen. Det er rigtig dejligt at der nu er mange flere øko-varer tilgængelige og at de bliver solgt. Det gør at vi her på Krogagergård med rimelig god samvittighed kan tynde lidt ud i vores sortimentet og koncentrere os om at fremstille, forarbejde og sælge godt og miljøvenligt kød, som jo er vores kerneområde. I begyndelsen af det nye år vil vi således gradvis udfase en del af kolonial og frugt / grøntsortimentet.

På miljøområdet er vi ikke just begejstret for den nye regerings tiltag, som bl.a. fører til, at det konventinelle landbrug nu kan og vil anvende væsentlig mere gødning, køre helt tæt på vandløb, have flere dyr pr. arealenhed osv.  Selvom det evt. på et tidspunkt bliver underkendt i EU vil det tage adskillige år, at genoprette skaderne på vandmiljø, biodiversitet  m.v. Efter vores mening er der langt mere fremtid i, for Danmark og os alle, at sætte barren væsentlig højere og på den måde skille os ud. Som sidegevinst vil der komme mere liv og flere arbejdspladser på landet. 

Vi vil hermed gerne sige tak for samarbejdet i året der er gået. Den tætte kontakt med dig som forbruger betyder meget for os og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i det nye år og er til stadighed meget lydhør over for gode ideer, ris og ros.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Et par glimt fra årets julemarked d. 5. dec.

   

   Kom til: 
jul på Krogagergård / åbenthus lørdag d. 5. dec. 

Tag familien med til julehygge på Krogagergård, hvor Nissen rasmus vil byde velkommen og vi byder på varm hj. lavet suppe, Max sørger for julemusik. der vil være div. smagsprøver gode tilbud, guidet rundtur til dyrene, mulighed for at deltage i julekonkurrencen og vinde en Gothenborg øko and.

Høstmarked første weekend i sep. Lørdag d. 5. og søndag d. 6. sep. kl. 10 - 16.

Vær med at fejre  20 år med økologi på Krogagergård. 

Aktiviteter

 • Rundvisning
 • Snak med landmanden
 • Traktortur
 • Halmlegeplads
 • Å-tur med fiskenet og spand
 • Boder
 • Filteværksted
 • Café
 • Gårdbutik med masser af gode tilbud og smagsprøver.
 
gård

 

På Krogagergård vil der til Høstmarkedet være masser af hyggelige aktiviteter for både børn og voksne. Kom og oplev gården, tag med traktorvogn på guidet tur til marker og dyr eller på tur med fiskenet og spand til åen. Vi glæder os!

Siden 1995 har Kirsten og Bjarne drevet Krogagergård økologisk og bestræbt sig på at leve i pagt med naturen - i god balance med moderne teknologi. Og glæden ved den driftsform er blevet større og større med årene. Alt kød forarbejdes af egen slagter og sælges fra gårdbutik og webshop, ligesom de 2 ha. grøntsager også sælges direkte til forbrugere.

På vores marker har det stor betydning at veksle mellem afgrøderne. Dels for at undgå sygdomme og skadedyr, men også for at skifte mellem afgrøder, der bruger kvælstof og andre, der tilfører kvælstof. Det er også vigtigt at undgå, at ukrudtet tager overhånd. Dette forsøger vi at undgå ved at vælge afgrøder, der naturligt konkurrerer godt med ukrudtet og ved en eller flere ukrudtsharvninger.

På gården har vi grise, ca. 200 stude, 30 moderfår med lam, 70 høns, 2 heste, 2 geder og naturligvis en hund og flere katte. Om sommeren er alle dyr ude på græs. Vores ca. 50 grise er ude hele året, hvor de kan sove eller søge ly i de halmstrøede hytter.
Til dyrene anvendes foder fra egne marker hele året, og staldene er indrettet, så de bedst muligt tilgodeser dyrenes behov for plads til leg, lys og luft m.m. Alle dyr går naturligvis løse hele livet og sammen med andre artsfæller.

Hvad kan du opleve

På Krogagergård vil der til Høstmarkedet være masser af hyggelige aktiviteter for både børn og voksne:
Kl. 11.00 og 13.30 er der rundtur på gården og kl. 11.30 og kl. 14.00 er der traktortur ud til markerne og dyrene, der græsser længere væk fra gården.

Der vil også være forskellige boder, hvor det bl.a. er muligt for børn og nysgerrige sjæle at filte uld, lave bolcher,  presse æbler til den skønneste saft. Trædrejer Preben viser hvordan det rå træ bliver til flotte skåle m.v. Den nye 25 kw. husstandsvindmølle snurrer og laver nu en god del af gårdens strøm, og man vil kunne se og få diverse oplysninger om den. 

Gårdens café byder bl.a. på helstegt pattegris (fra kl. 12. ), samt pølser og brød, is, kaffe, sodavand og levende musik.


Se TV indslag her:  Asparges med asparges | TV ØST 

Herunder interessant artikkel i Information d. 3. febr.

"...Sådan at økologi om 25 år er normen, og kun en lille rest af ikke-økologiske varer må mærkes som sådan," skriver Information i dagens leder.

"...Sådan at økologi om 25 år er normen, og kun en lille rest af ikke-økologiske varer må mærkes som sådan," skriver Information i dagens leder.

Print

Leder i Dagbladet Information, tirsdag d. 3. februar 2015:

 

"Med et konventionelt landbrug økonomisk i knæ og stærkt kritiseret for at overbelaste miljøet, dyrene og landmændene selv, er det god logik at satse offensivt på omstilling til det økologiske, sådan som regeringen nu signalerer det.

Det er f. eks. en ond cirkel, at stadig færre landmænd producerer stadig flere svin med faldende dækningsbidrag - i år ventes et underskud pr. producent på 822.000 kr. - i en situation med faldende forbrug af svinekød pr.

 

dansker. Konventionelle landmænd er fanget i en fortvivlende situation af kvælende gældsbyrder, stadig hårdere global konkurrence samt nye værdier hos miljø-og sundhedsbevidste forbrugere.

 

Både landmandsøkonomi, samfundsøkonomi og bæredygtighed taler for, at Danmark gennemfører et sporskifte fra at være verdensberømt for sit bacon til at komme i front med økologiske kvalitetsprodukter. Sådan at økologi om 25 år er normen, og kun en lille rest af ikke-økologiske varer må mærkes som sådan.

 

Med 67 tiltag og 400 mio. kr. i tilskud i år (ikke over fire år, som fejlagtigt angivet i lørdagsavisen) skal regeringens ny handlingsplan sætte fart på en sådan omstilling. Som udgangspunkt er man klart bagud for målet om at fordoble det økologiske landbrugsareal i 2020, så der skal løbes virkelig stærkt, og det kræver et voldsomt ryk på efterspørgselssiden.

 

Efterspørgslen skal leveres af det offentlige selv, som dagligt serverer næsten én mio. måltider.

Ministerier, styrelser, kommunale og regionale institutioner må følge Københavns Kommune, der er tæt på sit mål om 90 pct. økologi i år. Dette vil også være et incitament til at få omlagt de 80 pct. af de offentligt ejede jorde, som stadig - og pinligt - drives ikke-økologisk.

 

Dertil må den efterspørgselstunge restaurationsbranche leve op til sit image som trendsætter for bæredygtig fødevarekvalitet. Og endelig må vi forbrugere engagere os i dette nationale omstillingsprojekt og lade kemimælk, buræg og andre ikke-økologiske produkter blive på hylderne. En økologisk omstilling er et historisk paradigmeskift, der kan gøre økonomien mindre sårbar, sikre en etisk fødevareproduktion, beskytte det dyrebare grundvand og gengive landmændene deres stolthed og status."

jsn

 

 jul på Krogagergård / åbenthus lørdag d. 6. dec. 

Tag familien med til julehygge på Krogagergård, hvor Nissen rasmus vil byde velkommen og vi byder på varm hj. lavet suppe, Max sørger for julemusik. der vil være div. smagsprøver gode tilbud, guidet rundtur til dyrene, mulighed for at deltage i julekonkurrencen og vinde en Gothenborg øko and.

Åbent-hus på Krogagergård lørdag d. 4. okt. kl. 10 - 13. 

 

Som noget nyt arrangerer vi vinsmagning, idet vores øko-kollega Gustav Flensborg vil komme kl. 11,oo og præsentere nogle af de Franske rød, hvid og rose´vine som vi i fællesskab importerer. Gustav ved en masse om vinene og vingården hvor de er dyrket, så du ikke blot kan smage vinene, men også næsten fornemme atmosfæren på vingården, hvor druerne omhyggeligt er dyrket og vinen fremstillet. Vinene vil naturligvis alle på dagen være til at købe til absolut fornuftige priser.

  

Chris slagter har gennem nogen tid arbejdet og eksperimenteret med at udvikle en ny kartoffelspegepølse. Den bliver der naturligvis mulighed for at smage på. Vi vil jo gerne vide om han har ramt rigtigt. Disse og vores andre varianter sælger vi også på dagen til gode priser.  

Tag familien med for udover div. gode tilbud i butikken, så er både køer, kalve, grise osv. klar til at tage imod og blive kælet.

      

                                                         -----------------------------------------------------------------------------------------------

For dem der ikke nåede det eller ikke syntes vejret var til bondegårdsbesøg den forgangne weekend, vil der være en mulighed næste lørdag d. 6. sep. Kl. 10 – 14. (Vejrprognosen ser lovende ud).

Der vil også være de gode høstmarkedstilbud i gårdbutikken og mulighed for at købe noget at spise og drikke. 

Halmlegepladsen bliver stående, alle er velkomne til en tur rundt på gården og i gårdbutikken vil  der stadig være mulighed for at benytte sig af  høstmarkedstilbuddene, smagsprøver o.m.m.

     


Det blev en uge med meget blandet vejr, hvor vi onsdag torsdag i høj sol og shorts rev græs sammen, pressede og pakkede ind i plastic så endnu en portion vinterfoder er klar.  En væsentlig del af ugen er dog også brugt på forberedelser til denne weekends økologiske høstmarked, men her i weekenden er det godt nok en helt anden vejrtype der har domineret og i dag søndag har en stor del af gårdspladsen bl.a. der hvor telte og boder var placeret stået under vand, hvorfor vi måtte lave render og forsøge at feje vandet væk. Formiddagen i dag var dog fin med sol ved den første rundvisning, men så har vi heller ikke set solen siden.

Naturligt nok var vejret en del af grunden til, at langt færre end normalt en tur på landet til høstmarked. Sandsynligvis spiller det også en rolle at det er flyttet en uge, da det altid tidligere har været afholdt første weekend i september. Det er dog vores indtryk at dem der kom havde en god dag og mange også medbragt en regnfrakke.

 

 

Økologisk Høstmarked 2014

Traditionen tro afholder vi høstmarked på Krogagergård.

I år slår vi dørene op lørdag den 30. og søndag den 31. august, begge dage fra kl 10.00 til kl 16.00

Vi byder på masser af hyggelige aktiviteter for både børn og voksne:

Kl 11.00 & 13.30 : Guide rundtur på gården til dyrene hjemme på gården og grønsagsmarken

Kl 11.30 & 14.00 : Guidet traktortur ud til markerne og dyrene, som græsser længere væk fra gården.

Halmlegepladsen kan man naturligvis benytte fra kl. 10 - 16 begge dage.

Udover de planlagte aktiviteter er der som altid mulighed for selv at gå rundt på gården og hilse på dyrerne, se staldene og vindmøllen, få en snak med gårdens ejere og medarbejdere og besøge gårdbutikken med slagterafdelingen, hvor alt kødet forarbejdes.

I er også velkommen til at tage på en gåtur langs den lokale Frøsmose Å og se på dyre- og plantelivet her.

Gårdbutikken er åben fra kl 10.00 til kl 16.00 begge dage og vores slagter vil være tilstede begge dage. Der bydes bl.a. på smagsprøver af vores udvalg af spegepølser.

På Gårdspladen vil der være forskellige boder, hvor det bl.a. er muligt for børn og nysgerrige sjæle at filte uld. Gårdens biavler-nabo viser, hvordan produktion af honning foregår.

Gårdens høstmaked-café byder på lækker varm biksemad, sandwich med ribbenssteg, is, sodavand, saft, kaffe og kage. Vi sørger også for levende musik.

Vi glæder os til at se jer til økologisk høstmarked den 30. og 31. august på Krogagergård

Hilsen Kirsten og Bjarne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Åbent-hus påskelørdag

Ja påsken er jo lige omkring hjørnet og der er også masser af liv i fåreflokken, hvor mange lam nu springer omkring, heriblandt et enkelt hold trillinger som klarer sig fint med moderens mælk alene, hvorimod et andet lam der er "enebarn" må have ekstra forsyning med flaske nogle gange hver dag. Det er naturligvis den slags ting som indgår i udvælgelsen af næste års moderfår, så vi avler på dem med de bedste moderegenskaber.

Påskelørdag vil der i øvrigt være mulighed for at se får og lam blive lukket ud på græs, da vi har Åbent-hus i samme anledning kl. 10 - 13 og ca. kl. 11 lukker vi får og lam ud, hvilket de helt sikkert vil vise de sætter pris på. I gårdbutikken vil der naturligvis også være gode tilbud og div. smagsprøver. For børnene også legemuligheder i halmen osv.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Påskeudflugt - dyr på græs. Kom med til udsætning af dyrene på Saksfjed

Engfuglepleje, økologi og oksekød går nu hånd i hånd i Fugleværnsfondens reservat på Sydlolland

Af Marie-Louise Olsen, naturforvalter i Fugleværnsfonden

Saksfjed Inddæmnings vildheste får nu selskab af 60 økologiske kreaturer, og tilsammen udgør de nu den vigtigste del af naturplejen i Fugleværnsfondens reservat. Det er altafgørende, at der på et engareal som Saksfjed Inddæmning er en god afgræsning, da mange af de sårbare engfugle kræver naturtyper med kort græs. Heste og kvæg supplerer hinanden godt, da de har forskellige græsningsmønstre og til dels har forskellige fødepræferencer.

Alle Fugleværnsfondens 21 reservater er autoriseret økologiske, så det er meget glædeligt at Fugleværnsfonden har fundet "økobonden" Bjarne Krog fra Krogagergård ved Ringsted som samarbejdspartner. Da Bjarne og hans kone Kirsten bor så langt fra reservatet, at de ikke selv kan tilse kreaturerne dagligt, er der indgået aftale med de samme personer som tilser vildhestene. Tilsynsfolket vil således tilse både heste og kvæg ind til midten af november, hvor kvæget skal hjem på stald.

Kvæget fra Krogagergård er en blandingsrace som har alle mulige farver og mønstre i pelsen, og det økologiske "naturplejekød" kan købes via webshop eller i gårdbutikken på Krogagergård (http://www.krogagergard.dk/).

Fugleværnsfonden vil gerne invitere alle interesserede til den store udbindingsdag, hvor kvæget bliver sluppet løs i Saksfjed Inddæmning. Så mød op anden påskedag, den 21. april, kl. 13.00 på p-pladsen i den nordlige del af Saksfjed Inddæmning (omkring Fælledvej 14, Errindlev) og oplev de glade kvæg komme på fold efter en lang vinter i stalden. Der vil også være mulighed for at opleve vildhestene, som går samme sted.

Efterfølgende inviterer Naturcenter Lyttesholm til en kop kaffe og et stykke kage.

Påskeudflugt: 2. påskedag ( mandag d. 21/4. )  sender vi kreaturer på græs på nogle af Fugleværnsfondens naturarealer på Lolland, helt præcis Saksfjed inddæmningen. Fælledvej 14, 4895 Errindlev. Idet vi har indgået samarbejde med Fugleværnsfonden om naturpleje af nogle dejlige arealer, hvor bl.a. den i dagspressen og TV2 Øst nævnte/viste havørn ruger på æg, der blev klækket i går lørdag. Vi har indgået aftale med 3